رديف

نام و نام خانوادگي

رشته‌تحصيلي

عنوان پايان‌نامه

تاريخ تصويب

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

نام استاد ناظر

تاريخ دفاع

 

 

1

نجمه شبانی قهرودی

علو م قرآن و حدیث

شخصیت خضر در تفاسیر و روایات امامیه

20/2/90

حجت الاسلام هاشم زاده هریسی

مهرداد عباسی

حجت الاسلام سید محمد علی ایازی

9/11/90    9:30صبح

 

2

زهرا معتمدی

علو م قرآن و حدیث

ابعاد تاریخی و اجتماعی سوره فتح بر پایه تفاسیر المیزان ، نمونه، احسن الحدیث

21/9/89

حجت الاسلام هاشم زاده هریسی

مهرداد عباسی

کاظم قاضی زاده

9/11/90

15بعداز ظهر

 

3

حمیده عطاران

علو م قرآن و حدیث

حمایت از حیوانات در روایات

24/12/90

حجت الاسلام مهدی مهریزی طرقی

مهرداد عباسی

حجت الاسلام سید محمد علی ایازی

9/11/90

8صبح

 

4

رقيه علوي خادم

فقه و مباني

تعامل و تعارض فقه اماميه و اعلاميه حقوق بشر

15/10/89

دكتر الهام امين زاده

دكتر عليرضا اميني

دكتر سيدمحمدرضا ايتي

9/11/90

ساعت::10

 

5

معصومه انصاری

ادیان و عرفان

دیدگاه ادیان ابراهیمی نسبت به محیط زیست ، ترجمه و تحقیق فصلهای 6،7،8 از کتاب “Ecological Imaginations in the World Religions”

15/10/90

فاطمه لاجوردی

طاهره حاج ابراهیمی

ابوالفضل محمودی

9/11/90

11ظهر

 

6

علیرضا صادقی

اندیشه سیاسی

در اسلام

جهاد و دفاع مشروع و نقد تروریسم در آراء فقهای شیعه سه دهه اخیر

13/10/89

موسی نجفی

فرهاد زیویار

محمد مهدی اسماعیلی

11/11/90

15 بعداز ظهر

 

7

علي مسعودي

فلسفه

تاثيرات اراء فلسفي عصر روشنگري بر تلقي روشنفكران عصر مشروطه از مفهوم قانون

19/4/89

دكتر رضا داوري اردكاني

دكتر مالك حسيني

دكتر احسان شريعتي

12/11/90

 

8

محمدرضا قرباني

فلسفه

 

 

 

 

 

18/11/90

ساعت:14

 

9

شیبا زارعی

ادیان و عرفان

چگونگی تدوین تورات ( ترجمه و تحقیق کتاب how the bible became a book)

21/7/89

طاهره حاج ابراهیمی

فاطمه لاجوردی

ابوالفضل محمودی

19/11/90

10صبح

 

10

هدي آزاد

فلسفه علم

بررسي انتقادي الكوي تبيين وحدت بخش

29/10/89

دكتر حسين شيخ رضايي

دكتر امير احسان كرباسي زاده

دكتر هادي صمدي

19/11/90

ساعت:8

 

11

مجتبی دوستی

تاریخ و تمدن

ملل اسلامی

آیین ملکداری در الشهب اللامعهّ ابن رضوان مالقی

19/8/89

یونس فرهمند

هادی عالم زاده

قنبر علی رودگر

23/11/90

8صبح

 

12

علی حسین قربان

تاریخ و تمدن

ملل اسلامی

منابع زندگی نامه امام موسی کاظم (ع) در ناسخ التواریخ

22/1/90

قنبر علی رودگر

هادی عالم زاده

معصومعلی پنجه

24/11/90

8صبح

 

13

سید محمد مهدی

تاریخ و تمدن

ملل اسلامی

القا در بالله ( 381-422ه ) زندگی و زمانه وی

5/4/89

یونس فرهمند

قنبر علی رودگر

معصومعلی پنجه

24/11/90

10صبح

 

 

14

زهرا حاجی حسنی

علو م قرآن و حدیث

بررسی صدور و مضامین محتوای ادعیه ماه رجب بر اساس مصباح المتهجد

11/12/89

محمد علی مهدوی راد

حجت الاسلام مهدی مهریزی طرقی

مژگان سرشار

25/11/90

11ظهر

 

15

ملیحه چیداز

ادیان و عرفان

تحولات آموزه ها و عقاید بهائی: تناقضات

5/3/90

ابوالفضل محمودی

فاطمه لاجوردی

طاهره حاج ابراهیمی

25/11/90

11ظهر

 

16

شهربانو رامیشی

ادیان و عرفان

فرجام شناسی قبالایی

18/3/90

طاهره حاج ابراهیمی

علیرضا ابراهیم

فاطمه لاجوردی

25/11/90

8صبح

 

17

ملیحه فرد حسینی

علو م قرآن و حدیث

بررسی صدور و تحلییل مضامین ادعیه ماه شعبان بر اساس  "مصباح المتهجد " شیخ طوسی

24/12/89

محمد علی مهدوی راد

حجت الاسلام مهدی مهریزی طرقی

مژگان سرشار

25/11/90

13ظهر

 

18

محمد حيدري

فلسفه

ريشه هاي فلسفي جنبش مشروطه

22/4/89

دكتر رضا داوري اردكاني

دكتر پرويز ضياء شهابي

دكتر احسان شريعتي

25/11/90

ساعت:10

 

19

سهیلا شهسواری

عرفان اسلامی

مقام هو و پیشینه ی تاریخی آن در عرفان اسلامی

16/4/89

هادی وکیلی

محمود عبائی کوپائی

ابوالفضل محمودی

26/11/90

13ظهر

 

20

مزدک توسلی

ادیان وعرفان

جنبه های زنانه در آئین تنتره

16/4/89

ابوالفضل محمودی

فاطمه لاجوردی

طاهره حاج ابراهیمی

26/11/90

11ظهر

 

21

احسان نعیمی

ادیان و عرفان

خداشناسی مزدایی و دایی

22/1/90

فاطمه لاجوردی

ابوالفضل محمودی

طاهره حاج ابراهیمی

26/11/90

15بعداز ظهر

 

 

22

عذرا كرد

فلسفه و حكمت

مقايسه آرا كلامي و اخلاقي امام محمد غزالي و فيض كاشاني بر اساس دو كتاب احيا علوم الدين و المحجه البيضا

22/12/89

دكتر مرتضي قرائي

دكتر سيدعباس ذهبي

دكتر حسين واله

26/11/90

ساعت:30/13

 

23

خديجه ناييج

فلسفه غرب

تعليم و تربيت از نظر ارسطو

30/6/90

دكتر مالك حسيني

دكتر پرويز ضياء شهابي

دكتر شهلا اسلامي

26/11/90

ساعت::9

 

24

ندامسلمي

فلسفه

ترجمه و توضيح كتاب دلايل عشق اثر هري گوردون فرانكفورت

28/7/89

دكتر مالك حسيني

دكتر شهلا اسلامي

دكتر بابك عباسي

26/11/90

ساعت::11

 

25

مسعود آريش

فلسفه

تاثير فلسفه سياسي ارسطو بر انديشه هانت آرنت

27/4/89

دكتر شهلا اسلامي

دكتر مجيد اكبري

دكتر علي عبدل آبادي

26/11/90

ساعت:10

 

26

ذكيه فتاحي

عرفان اسلامي

دكتري

 

 

 

 

26/11/90

ساعت 15

 

27

عثمان رادپي

فقه شافعي

شهادت و تاثير آن در اثبات جرائم جدي در فقه شافعي و قانون مجازات اسلامي

24/12/89

دكتر جلال جلالي زاده

دكتر اسعد شيخ الاسلامي

دكتر محمدعادل ضيائي

27/11/90

ساعت:9

 

28

صلاح الدين مفيدي

فقه شافعي

جمع نمااز در مذاهب اربعه اهل سنت

24/12/89

دكتر محمدعادل ضيائي

دكتر سيد اسعد شيخ الاسلامي

دكتر جلال جلالي زاده

27/11/90

ساعت::11

 

29

حامد غلامي

فقه و مباني

مباني فقهي تملك آپارتمانها

24/12/89

دكتر محمد جعفر هرندي

دكتر سيد محمدصادق موسوي

دكتر ابوالقاسم نقيبي

27/11/90

ساعت:8

 

30

رحمن غريبي كاني پان

فقه شافعي

حجت روشهاي علمي و فقهي روئيت هلال در مذاهب خمسه

18/3/90

دكتر جلال جلالي زاده

دكتر اسعد شيخ الاسلامي

دكتر محمدعادل ضيائي

28/11/90

ساعت:11

 

31

سیده کبری حسینی

علوم قرآن و حدیث

تفسیر روایی سوره حدید بر پایه نقد سندی و متنی روایات شیعه

16/4/89

حجت الاسلام رحمان ستایش

مژگان سرشار

سید محمد علی ایازی

29/11/90

10صبح

 

32

شيما هادي نيا

فلسفه علم

آزمايش علمي بر ساخت گرايي در مقابل عقل گرايي

28/7/89

دكتر حسين شيخ رضايي

دكتر امير احسان كرباسي زاده

دكتر مجيد اكبري

29/11/90

ساعت::8

 

33

محمدعلي صافي

فلسفه علم

عقلانيت از ديدگاه رالز

18/3/89

دكتر شهلا اسلامي

دكتر مجيد اكبري

دكتر مالك حسيني

29/11/90

ساعت::11

 

34

آيسا شيرازي

فلسفه

ارتباط فايده با سعادت از ديدگاه جان استوارت ميل

30/6/90

دكتر علي اكبر عبدل ابادي

دكتر مالك حسيني

دكتر مسعود صادقي

29/11/90

ساعت::13

 

35

فهد حياوي

فلسفه

ذهنيت و بين الاذهانيت در زيست جهان پديدارشناسي هوسل

30/9/89

دكتر داوري اردكاني

دكتر مجيد اكبري

 

29/11/90

ساعت: 8

 

36

سیده طبری کوچکسرایی

تاریخ و تمدن

ملل اسلامی

عامریان بلنسیه (400-457)

15/9/89

یونس فرهمند

قنبر علی رودگر

معصومعلی پنجه

30/11/90

10صبح

 

37

مریم دولت رفتار حقیقی

تاریخ و تمدن

ملل اسلامی

بنی زیری در غرناطه ( حک : 403-483ه) تاریخ سیاسی و اجتماعی

15/9/89

یونس فرهمند

هادی عالم زاده

معصومعلی پنجه

30/11/90

8صبح

 

39

کاظم صابری

تاریخ و تمدن

ملل اسلامی

تشکیلات قضائی فاطمیان

31/3/88

یونس فرهمند

معصومعلی پنجه

هادی عالم زاده

30/11/90

13ظهر

 

40

فرزانه یعقوبی

ادیان و عرفان

تحقیق و ترجمه فصل های اول و دوم کتاب ( Not of this World ……

24/12/89

فاطمه لاجوردی

طاهره حاج ابراهیمی

مجید اکبری

30/11/90

9صبح

 

41

هاجر قنبری نیکدل

علوم قرآن و حدیث

تجلی قرآن و حدیث در شعر دفاع مقذس

14/10/89

معصومه صادقی

سید محمد علی ایازی

کاظم قاضی زاده

30/11/90

13ظهر

 

42

محبوبه کلاته سیفری

علوم قرآن و حدیث

ادب گفتاری قرآن

16/9/89

کاظم قاضی زاده

حجت الاسلام مهدی مهریزی طرقی

مژگان سرشار

30/11/90

11ظهر

 

 

43

بی بی زهرا حسینی

ادیان و عرفان

ثنویت در گنوسیه و منویت ( بررسی تطبیقی )

19/8/89

طاهره حاج ابراهیمی

فاطمه لاجوردی

ابوالفضل محمودی

30/11/90

11ظهر

 

44

نجمه ناصری

ادیان و عرفان

عهد خدا با انسان در عهد عتیق

14/10/89

طاهره حاج ابراهیمی

ابوالفضل محمودی

فاطمه لاجوردی

30/11/90

11ظهر

 

45

سيد حسن نبوي

فقه و مباني حقوق

اضرار به نفس در فقه اسلامي و قوانين موضوعه

16/4/89

دكتر اصغر عربيان

دكتر منصور درخشنده

دكتر سيد محمدرضا ايتي

30/11/90

ساعت:15

 

46

رقيه طلوعي

فلسفه

روايت ريچارد رورتي از تفكر يونان باستان

30/3/89

دكتر شهلا اسلامي

دكتر مالك حسيني

دكتر پرويز ضياء شهابي

دكتر بابك عباسي

30/11/90

ساعت::11

 

47

سکینه خشکبار اقدم

علوم قران و حدیث

احکام اخلاقی قرآن در باب روابط مسامان و غیر مسلمان

30/6/90

محمد کاظم رحمان  ستایش

سید محمد علی ایازی

 

30/11/90

ساعت:13

 

48

علی اسمعیلی

اندیشه سیاسی در اسلام

تحول مفهوم ولایت، از عرفانی به ولایت سیاسی

13/10/89

موسی نجفی

فرهاد زیویار

 

 

 

49

فرشته صحرا پور

تاریخ و تمدن

ملل اسلامی

المقتدی بامرالله ( حک: 467-487 ه ) : زندگی و زمانه وی

6/11/89

یونس فرهمند

هادی عالم زاده

قنبر علی رودگر

 

 

50

مصطفی جعفری

عرفان اسلامی

اسرار زیارت در عرفان اسلامی و نقدهای وهابیان

11/3/89

اسماعیل منصوری لاریجانی

هادی وکیلی

 

 

 

51

مصطفی حسین زاده

عرفان اسلامی

عرفان و تصوف در آذبایجان قرن هشتم

18/3/89

محمد جواد شمس

محمد تقی فعالی

 

 

 

52

علی کاوسی رحیم

تاریخ علم

تصحیح انتقادی سه باب مفتاح الرموز از حسن زاهد غریب کرمانی ( قرن هشتم هجری)

5/3/90

رضا کوهکن

یونس فرهمند

 

 

 

53

طيبه بنداز رضواني

فلسفه و حكمت

مقايسه شروح فيلسوفان مسلمان بر كتاب اثولوجيا

26/3/89

دكتر سيدعباس ذهبي

دكتر صدرالدين طاهري موسوي

دكتر محمدسعيدي مهر

 

 

54

اعظم يزدانخواه

فلسفه

دوستي از منظر افلاطون و ارسطو

7/7/89

دكتر مالك حسيني

دكتر شهلا اسلامي

دكتر مجيد اكبري

 

 

55

نرگس زواره محمدي

فلسفه علم

ذات گرايي علمي: مقايسه ديدگاههاي الكساندر برد و برايان اليس

22/12/89

دكتر اميراحسان كرباسي زاده

دكتر مهدي نسرين

دكتر حسين شيخ رضايي

 

 

56

نيلوفر پورفرهادي ميانكوه

فلسفه علم

شناخت علمي از ديدگاه هلن لانگينو

24/12/88

دكتر مجيد اكبري

دكتر شهلا اسلامي

دكتر هادي صمدي

 

 

57

عبداله رسولي نژاد

فقه  و حقوق

قاعده فراغ و تجاوز در فقه اماميه

2/5/90

دكتر محمدكاظم رحمان ستايش

دكتر عليرضا اميني

دكتر سيدمحمدرضا آيتي

 

 

58

زهرا مافي

فقه و مباني

تروك احرام در فقه اماميه

18/3/89

دكتر اصغر عربيان

دكتر احمد باقري

دكتر رامين پورسعيد

 

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۱/۰۵ساعت 11:28  توسط پژوهش  |